Tavlor i alla länder

En tavla har olika betydelser i vilket land som du ser den. Hur kan de ens vara möjligt vi i västvärlden ser en tavla som något som hängs på väggen för att få till en fin inredning och i vissa fall vid dyrare verk visa upp en viss klass inom det sociala. Det händer först och främst hos ämbetspersoner, och vid kungliga fastigheter såsom slott och herrgårdar. Det samma gäller för de flesta delarna av västra Europa.

Tavlor i östra Europa

Här har tavlorna en lite annan anknytning än att de är så att mynewart.se kan vara en del i berättelserna om tavlor. En tavla i östra Europa är mer av en social och statusbaserad sak. Här har motivet ingen anknytning till själva inredning, oftast så är intrycket att hela tavlan känns helt fel för rummet. Främst då den tar allas ögon och den hänger så att allt annat i rummet ska ge plats för tavlan. Det har att göra med att den ska visas upp, tavlans ägare vill visa att denne har haft råd att skaffa verket. Det enda som skulle kunna hänga framför är en tavla som skulle vara mer känd och dyrare. Det finaste som skulle kunna hända i den nedre delen av östra Europa såsom Ungern, Rumänien och Bulgarien är att värden för festen fick visa upp tavlan tillsammans med den som faktiskt har målat den.

Tavlor i Amerika

Tavlor i Usa och Kanada har en annan innebörd, då dessa länder inte funnits längre än ca 250år så fungerar tavlorna här mycket genom att föra vidare traditioner. Då så många kommit till USA från olika länder har nybyggarna de från England och deras Europeiska traditioner varit något som konstnärer ombetts bevara genom att måla av dem och få ut dem på tavlor. Här är det också många historiska moment som har blivit målade. Då kan det hända att det är på byggnader som det finns tavlor värda fler miljoner. Med det sagt så är tavlor i Amerika inte en statussymbol utan mer ett sätt att visa på att personen värnar om den korta historia landet haft genom att lyfta fram de milstolpar som gjort att USA just blivit USA.

Tavlor i Syd-Amerika

Tavlor är stort i Syd-Amerika, här handlar de främst om att det är personer som målats av. Det är ofta landets ledare eller ofta stora enligt folket inspirerande ledare. Här används tavlor i hemmet för att visa vilken gruppering som familjen tillhör och vilka avståndstagande som gör. Varje tavla och varje person har en historia varje Sydamerikan känner till. Det har blivit ett sätt att kommunicera en hel politisk agenda bara genom att ha en tavla.