VI ÄR 99% AV FOLKET

  OCCUPY Stockholm

  OCCUPY Falun

Stockholm 2012-09 26

Arbetsmarknaden - ett finansiellt fiasko?

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att öka - samtidigt pratar politiker om att återställa ”jobben”?

Finns det någon som på fullt allvar tror på full sysselsättning i dagens system? Lyfter en blicken och tittar ut över en sargad och skuldtyngd värld är det inte utan att en tvivlar. Effektivisering har fått stort genomslag på arbetsmarknaden, även konsumtionsmönster där nödvändighet är utgångspunkten ger effekter som bryter ner dagens arbetsmarknad.

Politiken fortsätter att lösa problem så som de skapats, är det inte dags att prata om ett finansiellt fiasko istället för affärsplaner?

Finns arbete till alla?
Fakta - det finns inte arbete till alla i dagens system, att se fakta för vad de är och erkänna dess brister är första stegen som tar problem till lösning - NEJ DET FINANSIELLA SYSTEM ÄR INTE SKAPT FÖR ARBETE TILL ALLA.

Det är dags att tänka om!
Synen på arbete som löser upp knutar som finansiella metoder inte förmår är att - ”värdera all sysselsättning”. Att värdera all sysselsättning är ett intellektuellt språng som förvandlar arbetsmarknadens resonemang från dagens finansiella till nödvändighetsresonemang, tankegångar som löser allas våta dröm om JOBB TILL ALLA.


* Hur vill en förhålla sig till andra?
* Hur ser en på arbete?
* Vad är arbete?
* Hur belönas arbete?


All sysselsättning har ett värde, även finansiellt värde, vilket beror på vem man frågar. Värde har blivit en NY möjligheten att enas kring!

Succéer som vägar, spår och internet bygger på dess neutralitet. Asfalt, stål, fiber och radiovågor är var för sig ”neutrala”, värde är neutralt. [PARAM VALUETYPE = DATA|REF|OBJEKT]

Girighet som viktas om och balanseras till nödvändighet och ansvarsresonemang är att gå från finansiella fiaskon till neutralitetslösningar. En balansakt som anpassar och förvandlar drivkrafter utifrån dagens tvingande värld, till den där enkelhet får råda, människors olikheter tillåts bli motorn.

Pendeln har tippa över.
Det finns inget alternativ till att skapa jobb än att tänka om helt. Fler och fler delar med sig av sin passion, signalerna kan inte bli tydligare och inriktningen har fått en tydlig skillnad...

NU VET VI HUR VI SKA KOMMA DIT.


Vem vill inte vara med om det?

OCCUPY SWEDEN
 

VI 99% PRESSENTERAR

2012-09-26
Arbetsmarknaden - ett finansiellt fiasko?