VI ÄR 99% AV FOLKET

  OCCUPY Stockholm

  OCCUPY Falun DU SOM...
 • VET ATT NÅGOT ÄR FEL.
 • INSETT ATT SITUATIONEN ÄR OHÅLLBAR.
 • INTE KAN IGNORERA DET SOM SKER LÄNGRE.

 

 


 UPPGIFTEN ÄR ATT INFORMERA FLER OM SITUATIONEN
DET FINANSIELLA SYSTEMET HAR OCKUPERAT SAMHÄLLET OCH DESS MEDBORGARE.

 • Nuvarande tillväxtmodell bygger på ekonomisk skuldsättning och ränta, en modell som tagit makt över människan. 

 • Modellen driver på konsumtion av ändliga resurser och felar i fördelningen av säkerhet och resurser.

 • Skuldkriser förökar sig snabbt för att tillgångarna inte täcker den tillväxt som "behövs".

 • Samhället präglas av finansmarknadens spekulationer vilket fått politiker att gå bankers ärenden.

 • Politiker verkar för att medborgarna ska agera borgenärer och rädda banker som hamnar på obestånd.

 • Banker som köper dåliga tillgångar garanteras skattemedel när bubblor spruckit.

 • Individer motsvarande 1% av världens befolkning besitter de flesta av jordens tillgångar.

 • Resterande 99% lever i en sned fördelning mellan överproduktion, konsumtion och fattigdom.

TILLSAMMANS OCH I SAMARBETEN ÖVER HELA VÄRLDEN
FÖR DIG SOM INTE TOLERERAR
GIRIGHET OCH KORRUPTION ETABLERADES OCCUPY RÖRELSEN.

 

FÖR ATT...

 OCCUPY
SWEDEN